Planovi

U narednom periodu planiramo više aktivnosti u vezi sa seoskim turizmom, tačnije, renoviranje postojećih i izgradnju novih smeštajnih kapaciteta u zlatiborskom selu Sirogojno.